HƯỚNG DẪN ĐẠI LÝ CÁCH THỨC BÁN HÀNG (CHUYỂN PUBG POINT [PP] CHO NGƯỜI DÙNG)

Trên trang https://pubg.gcp.vn khách hàng cần có số dư PUBG POINT (PP) để mua hàng. PP sẽ được chuyển trực tiếp từ PUBG Wallet của Đại lý đến tài khoản của người dùng trên https://pubg.gcp.vn 

Điểm [PP] có giá trị quy đổi tương đương với Việt Nam Đồng (1PP = 1VNĐ)

Sau khi đã đăng ký thành công Đại Lý PUBG (Xem lại hướng dẫn đăng ký đại lý), Quý khách sẽ nhìn thấy trang nội dung PUBG Wallet trên giao diện quản lý chung của GCP.

Bước 1: Nạp tiền vào tải khoản đại lý để có hạn mức bán hàng. Lưu ý: Quý đại lý cần có số dư trong PUBG Wallet để thực hiện các giao dịch chuyển PP cho tài khoản người dùng.

Bước 2: Chuyển PP cho tài khoản người dùng muốn mua. 

Khi khách hàng đến đại lý để mua, Đại lý chỉ cần nhập đúng thông tin tài khoản của khách hàng (Email) và số tiền (PP) muốn mua vào ô [Nạp tài khoản PUBG cho Game Thủ]

Sau khi thực hiện thao tác, nếu nội dung thông tin quý khách nhập là chính xác, hệ thống sẽ thông báo thành công thực hiện chuyển tiền từ PUBG Wallet cho tài khoản của khách hàng.

Bước 3: Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền bán hàng PUBG cho các tài khoản nhân viên.

Trong trường hợp quý chủ phòng máy muốn trao quyền bán hàng PUBG cho các bạn nhân viên chuyên trách tại cửa hàng. Quý chủ Phòng Máy có thể tạo ra các tài khoản nhân viên riêng hoặc phân quyền bán hàng trực tiếp cho các tài khoản nhân viên có sẵn trên hệ thống GCP của phòng máy mình 1 cách dễ dàng.

3.1 Cách khởi tạo tài khoản nhân viên: Vào trang Quản lý nhân viên và lựa chọn Thêm mới

Lưu ý: Tài khoản nhân viên là duy nhất và không trùng nhau trên cả hệ thống GCP, sau khi tạo xong quý khách có thể chỉnh sửa mật khẩu, khóa hoặc mở từng tài khoản nhân viên 

3.2 Phân quyền bán hàng PUBG cho tài khoản Nhân viên. 

  • Trên trang Quản lý nhân viên lựa chọn Cài đặt quyền để tạo ra quyền bán hàng cho PUBG 
  • Chỉ định quyền bán hàng cho tài khoản nhân viên. Trên trang Quản lý nhân viên lựa chọn nút Sửa của nhân viên bạn muốn phân quyền

Sau khi hoàn tất thao tác, nhân viên bạn khởi tạo đã có thể thực hiện bán hàng PUBG giống như tài khoản chủ phòng máy (Đại lý) của PUBG.

Lịch sử bán hàng sẽ được cập nhật thường xuyên, và có báo cáo chi tiết trên từng giao dịch kèm đầy đủ thông tin khách hàng, nhân viên thao tác, số tiền và mức chiết khấu.