GCP Update 1.4.0 – Giới thiệu tính năng phiên bản mới

(Thời gian update: 21h ngày 06/08/2019) Tóm tắt nội dung phiên bản mới: